מדיניות פרטיות

כללי

כחלק ממדיניותנו ושאיפתנו לשקיפות ולבהירות, ארגון "נהמה" מפרסם מסמך זה, המפרט את מדיניות הפרטיות באתר שלנו. חשוב לנו שתבין את האופן שבו אנו תופסים את פרטיותך ומכבדים אותה, ואת השימוש שאנו עשויים לעשות במידע אותו אתה מספק, הן לאור הוראות החוק בנושא והן בהתאם למטרות מאגרי המידע הרשומים של הארגון. המסמך עשוי להתעדכן מעת לעת, ולכן חשוב לחזור ולהתעדכן בסעיפיו.

איזה מידע עשוי להגיע אלינו?

א. כל מידע שתמסור לנו ישירות דרך האתר באמצעות: טפסי הרשמה לשירותי הארגון, השארת פרטי התקשרות בפניות לארגון ו/או לצורך מענה מהחברה לכל מטרה שהיא, וכיוצ"ב.

ב. בעת שימוש בדף הנחיתה נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

ג. נתונים אישיים אודותייך יאספו ויישמרו במאגרי המידע של החברה אך ורק לפי רצונך ועל פי פנייתך ישירות לארגון, כאמור בסעיף א' לעיל.

ד. מידע לגבי תקשורת שתבצע מול גורמי צד שלישי, בתוך האתר, מיוזמתך.

מסירת מידע לצד שלישי

א. המידע המצוי אודותיך באתר, עוזר לנו במתן שירות איכותי, יעיל ורלוונטי יותר. מעבר לכך, אנו עשויים לעשות בו את השימושים הבאים, ע"פ סעיפים ב-ד להלן.

ב. בהרשמתך בעמודים המיועדים לכך באתר ומסירת פרטיך בעמודים אלו הנך מסכים לשמירת הנתונים אודותיך במאגרי המידע של ארגון "נהמה" שהוקמו, בין היתר, לצורך ריכוז נתונים לצורך פניות שיווקיות בדוא"ל/רשתות חברתיות/SMS או כל אמצעי אחר מארגון "נהמה" וככול שהבעת את הסכמתך לכך בעמוד המתאים.

ג. התקשרות אתך באשר לשינויים במוצר קיים, או הבהרות ועדכונים לגבי הסכמים קיימים.

ד. אם הסכמת לכך – נוכל לשתף את המידע עם צד שלישי לארגון, זאת על מנת שאותו צד שלישי יוכל לעניין אותך במוצרים ושירותים שאתה עשוי למצוא מעניינים ושימושיים. אם יועבר מידע לצד שלישי, יהיה הדבר תחת מעטה סודיות. ארגון "נהמה" לא יחלוק מידע מזהה לגביך, אלא רק נתונים סטטיסטיים ונתוני התקשרות (אם בכלל) אם תידרש לכך במקרים בהם נדרש הדבר על-פי חוק, או על-פי צו שיפוטי. אנו מתחייבים לשמור על חשאיות במידע ולציית לדרישות החוק בנושא, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

מאגר המידע

חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של ארגון נהמה ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
  • ליצור עמך קשר למטרת רישום לסדנאות
  • לעדכן אותך בפעילויות תהליך הרישום
  • לעדכן אותך בפעילויות ארגון "נהמה"


דיוור ישיר אלקטרוני

ארגון "נהמה" מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע שיווקי ופרסומי על פעילותה. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים והמידע ישמר בידיה על פי מטרות מסירת המידע ביוזמתך.

חופש המידע

כל מידע שתמסור דרך האתר, אינך חייב לעשות כן לפי החוק. אנו נשתמש בנתונים אודותיך רק לפי בקשתך, לצורך ניהול הקשר עימך ו/או לצורך אספקת מוצר/שירות/מענה בהתאם להסכמתך. כל מידע שתספק וישמר בחזקתנו, תוכל לבקש להסירו בכל עת באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת howlworkshops@gmail.com

Cookies

אתר הארגון משתמש ב"עוגיות (cookies) "לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלתCookies , אך חסימה זו עלולה לפגוע בחווית הגלישה שלך באתר וביכולתך לצפות בתכנים שונים. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

חשיפת פרטייך האישיים (המזהים) לצד שלישי, יתאפשרו רק על פי המטרות המפורטות במסמך זה ולצורך ניהול האתר ושירות הלקוחות, והכל בתנאי שמקבל המידע יקבל על עצמו כלפייך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

קישורים באתר

באתר קיימים קישורים לצד שלישי. איננו מכירים את תנאי הפרטיות של אותם גורמים שלישיים, אין לנו שליטה על המדיניות שלהם ואיננו אחראים להם. למען פרטיותך ואבטחת פרטייך, אנו מציעים לך לברר את מדיניות הפרטיות באתרים אלו, לפני שתבחר לחלוק איתם מידע כלשהו.

אבטחת מידע

הארגון מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, הארגון לא מתחייב ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של הארגון.